grup

L'objectiu és completar tot el procés i oferir al client i al proveïdor un ampli ventall de serveis:

• Logística de sega, collita i transport de la matèria primera, que facilita a l'agricultor totes les tasques de condicionament al camp, sembra i collita. Aquesta metodologia assegura que Venso té un control complet de les matèries primeres, fet que garanteix la qualitat.

• Transport del producte fins al client final.

• Emmagatzematge del producte a recintes ubicats per tota la geografia espanyola. A més, compta amb una moderna instal·lació de sitges amb una capacitat per emmagatzemar 30.000 t de farratge deshidratat, que permet la separació segons els tipus i les qualitats.

Ilerprotein, SL, Almacelles (Lleida)
És la deshidratadora de farratges que concentra la major capacitat productiva del Grup, alhora que la direcció i administració del holding. Compta amb una de les instal·lacions d'assecament més modernes d'Europa. Té una producció anual de 120.000 t.

Industrias Agroven Sur, SL (Granada i Còrdova)
Té una producció anual de 50.000 t.

Unión Comercial Forrajera, SA (Badajoz)
Té una producció anual de 20.000 t.

Aralfa (Tardienta)
Té una producció anual de 20.000 t.

Alfalfera Manchega, SA (Ciudad Real)
Té una producció anual de 25.000 t.

Granulats
El farratge, un cop deshidratat, es sotmet a un procés de mòlta i granulació fins a obtenir un dels productes més apreciats del Grup, l'ALFALFIN, comercialitzat a granel o en sacs de 45 i 25 kg.

Bales
El farratge, en les mateixes condicions en què es cull al camp, sofreix un suau procés de deshidratació, per a ser premsat posteriorment fins a adquirir la forma de grans bales compactes que poden pesar des de 35 fins a 800 kg.

Les bales poden ser de fibra llarga: quan el farratge es trosseja durant la collita en fraccions superiors a 10 cm de longitud.

Comptem amb el certificat ISO 9001 des de l'any 1.999 en la deshidratació i comercialització de farratges així com sistemes APPCC que garanteixen la seguretat alimentària dels nostres productes.

Alfalfa Granulada alfalfin Maiz Forrajero Deshidratado Festuca Granulada Festuca Forraje fibra larga Alfalfa granulada ensacada Alfalfa forraje fibra larga Alfalfa forraje fibra larga 21

Alfalfín alfalfa Granulat

Panis Forratger Deshidratat

Festuca Granulada

Festuca Forratge Fibra Llarga

Alfals Granulat Ensacat

Alfals Forratge Fibra Llarga

ALfals Forratge Fibra Llarga 21

El subministrament energètic del procés de deshidratació és un dels factors més importants en l'obtenció de farratge deshidratat. Per aquest motiu, hem incorporat modernes tècniques de cogeneració per a la producció d'energia elèctrica i la utilització de l'energia calorífica residual en el procés d'assecament.

Com a alternativa a les tradicionals fonts energètiques basades en combustibles fòssils, també n'hem substituït una gran part per biomassa i subproductes agrícoles. El nostre objectiu a curt termini és la incorporació de tecnologia que proporcioni estalvi i eficiència energètica, com també l'aprofitament de recursos energètics renovables.

Procés

En el procés de deshidratació, procedim a l'eliminació d'una part de l'aigua continguda al farratge, fins al percentatge necessari per garantir-ne una perfecta conservació durant un llarg període de temps, amb unes propietats qualitatives semblants a les del producte fresc.

Produïm anualment una mitjana de 235.000 t de farratges deshidratats, en diversos tipus de presentacions i en indústries repartides per tota la geografia espanyola, en un afany per apropar el producte al consumidor i garantir la màxima rapidesa en el servei.

Alhora, hem apostat per invertir recursos en I+D+I perseguint una meta clara: MAXIMITZAR LA QUALITAT DEL PRODUCTE.

L'objectiu és completar tot el procés i oferir al client i al proveïdor un ampli ventall de serveis:

• Logística de sega, collita i transport de la matèria primera, que facilita a l'agricultor totes les tasques de condicionament al camp, sembra i collita. Aquesta metodologia assegura que Venso té un control complet de les matèries primeres, fet que garanteix la qualitat.

• Transport del producte fins al client final.

• Emmagatzematge del producte a recintes ubicats per tota la geografia espanyola. A més, compta amb una moderna instal·lació de sitges amb una capacitat per emmagatzemar 30.000 t de farratge deshidratat, que permet la separació segons els tipus i les qualitats.

ISO9001